7 thoughts on “Angkor Wat-The Mother of All Temples”

    1. ຄວາມຈິງຢາກໃຊ້ເວລາໝົດມື້ຖ່າຍ…ແຕ່ມັນຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ກະເອົາລົດຖີບໄປ ຖີບຈົນຂາລາກເລີຍ ອີກຢາກບາງວັດສ່ວນໃຫຍ່ກະມີຮູຸບຊົງຄ້າຍຄືກັນ

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Connecting to %s