Tag Archives: Laos

Funeral ceremony of Laos air force plane crash

IMG_2963 copy

IMG_3009 copy IMG_3029 copy IMG_3050 copy IMG_3051 copy IMG_3064 copy IMG_3075 copy IMG_3100 copy IMG_3108 copy

 

IMG_3056 copy

 

 

 

 

 

 

Advertisements

New Zealand: The North Island

ຜ່ານໄປເກືອບປີໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ update  ບຣອກເຮົາເລີຍ ຮູ້ສືກວ່າສ່ວນໃຫຍ່ຈະໃຊ້ເວລາໄປນຳ facebook ຫຼາຍກົ່ວ ພໍດີຍັງອີກອາທິດໜຶ່ງກ່ອນຈະກັບລາວເລີຍຖືໂອກາດນີ້ມາ update ຈັກກະທູ້ໜຶ່ງກັບ New Zealand ທີ່ຂັດສັນຮູບມາ ສະເພາະໃນເກາະເໝືອ ຫຼັງຈາກໃຊ້ເວລາຢູ່ນີ້ 10 ເດືອນຜ່ານມາ.

ປະເທດ New Zealand ຫຼື Aotearoa ໃນພາສາ Maori ເຊິ່ງເປັນພາສາທ້ອງຖິ່ນ ໝາຍເຖິງ “ດິນແດນແຫ່ງເມກຍາວສີຂາວ” ເປັນປະເທດທີ່ອ້ອມຮອບໄປດ້ວຍນຳ້ທະເລ ປະກອບໄປດ້ວຍ 2 ເກາະໃຫຍ່ ແລະ ລວມໄປເຖິງເກາະນ້ອຍໆອີກຈຳນວນນຶ່ງ ຕັ້ງຢູ່ທີ່ມະຫາສະມຸດປາຊີຟິກຕາເວັນອອກສຽງໄຕ້.

New Zealand ເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ເປັນຕາເວັນຂື້ນ ແລະ ເປັນປະເທດໜຶ່ງ ທີ່ຮ່າງໄກຈາກປະເທດອື່ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແຕ່ກໍຂື້ນຊື່ກັບຄວາມອະລັງການ ທາງດ້ານທິວທັດທຳມະຊາດ ບວກກັບວັດທະນະທຳຂອງຊົນເຜົ່າ Maori ທີ່ມີເອກະລັກ ແລະ ມີນົກ Kiwi ເປັນສັນຍາລັກຂອງປະເທດອີກດ້ວຍ.

ເນື່ອງຈາກເປັນປະເທດທີ່ບໍ່ໃຫຍ່ຫຼາຍ ມີເນື້ອທີ່ທຽບເທົ່າກັບປະປະເທດຍີ່ປຸນ ແຕ່ມີປະຊາກອນພຽງແຕ່ 4 ລ້ານກວ່າຄົນເຊິ່ງເປັນໜຶ່ງໃນປະເທດທີ່ມີຄວາມ ໜາແໜ້ນຂອງປະຊາກອນໜ້ອຍທີ່ສຸດໃນໂລກ ສະນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເນື້ອທີ່ຂອງປະເທດ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຍັງຄົງຄວາມເປັນທຳມະຊາດທີ່ສຸດ  ແລະ ໄດ້ເປັນປະເທດທີ່ຕິດໜຶ່ງໃນ Top List ຂອງບັນດາຊ່າງຖ່າຍພາບແນວ Landscape ຈາກທົ່ວໂລກເດີນທາງມາເກັບພາບແຫ່ງຄວາມຊົງຈຳ.

ເບິ່ງຮູບຕື່ມໄດ້ທີ່ http://www.flickr.com/photos/pongfotografie/sets/72157639779339394/

1 3 5 7 9 10 18

Recover American Soldiers Remains in Laos

In a remote valley in Kaleum district of Sekong province, some 30 of Lao people who are Katou tribe get hired to work along with a U.S recovery team on excavation site around wreckage of helicopter to find American soldier remains who lost during the Vietnam which was a cold war-era military conflict that occurred in Vietnam, Cambodia and of cause from 1955to the fall of Saigon in 1975.

Since 1975, the remains of more than 900 Americans killed in the Vietnam War have been identified and returned to their families for burial with full military honours. For more than a decade the United States has conducted joint field activities with the governments of Vietnam, Laos, and Cambodia to recover the remains of missing Americans.

Throughout those countries, teams continue to investigate crash and burial sites, as well as interview locals to gain additional knowledge. The United States also continues to obtain access to historical wartime records and archives that provide information relevant to the fates of missing Americans.

To date, 982 Americans from the Vietnam War have been identified, with 689 of them from Vietnam, 257 from Laos, 33 from Cambodia, and 3 from China. There are 1,664 Americans still unaccounted for from the war.


Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image